Welcome to Emirates Hawks Cricket Club

logo

Elite Members

Know more about our elite members

Abdul Samad

Elite Member

Rojo Jose

Elite Member

Sujin

Elite Member

Sanish Korah

Elite Member

Mannuel

Elite Member

KP Shamsudeen

Elite Member

Iqbal

Elite Member

Bonny

Elite Member

Cibi

Elite Member

Biju

Elite Member

Noby

Elite Member

Lateesh

Elite Member

Hussain

Elite Member

Abilash

Elite Member

Renjith

Elite Member

Sabith

Elite Member

Ali

Elite Member

Ajan

Elite Member

Prem prakash

Elite Member

Guest Players

Know more about our guest members
1 AMIR SHAH 51 SAWAN 101 Ashraf 151 Sidarth
2 ANIL E.R 52 SHAFI 102 Jabir 152 Sagar
3 ANU POOVATHINAL 53 SHAKIR 103 Ashraf samad 153 Rohit
4 ALEX 54 SHINE 104 Shareef Samad 154 Tony
5 BALU 55 SUDHEER 105 Madhu 155 Regi
6 FAISAL 56 SUNIL 106 Asif 156 Irshad
7 JAYAKRISHNAN. P 57 Ebi 107 Sameer 157 Nizam
8 JIJO 58 Ajin 108 Anandan 158 Shiju Pasha
9 JOHN k 59 JAYAN 109 Prajeesh
10 MONCY 60 Hemanth 110 Dayanath
11 NISHANT 61 George 111 Kiran
12 PHILIP B.M 62 Majeed 112 Tijin
13 PRADEEP THOMAS 63 Ijaz 113 Akil
14 SIYA HAQUE 64 Latheef 114 Nadeem
15 VARGHESE 65 Shereef 115 Sonu Eldho
16 VINU Viyajan 66 Shaheen 116 Mohan
17 SANDEEP 67 Shamzi 117 Sachi
18 TIJU 68 Razal 118 Krishna
19 RAJIVE. R 69 Irfan 119 Satish Rawat
20 VINOD T.D 70 Akil 120 Anish Titus
21 JOSEPH 71 Imran 121 Ismail
22 EMMANUAL 72 Bosco 122 Ramsheed
23 PRASHANTH 73 Mujeeb 123 Sajad
24 SHERY 74 Amarsinghe 124 Jamsheed
25 JAYAPRADEEP 75 Prajesh 125 Arshad
26 NOUSHAD 76 Jayakumar 126 Afsal
27 MANIKANDAN 77 Pramod 127 Ismail shamsu
28 FAISAL 78 Manoj 128 Ramsheed
29 SANDEEP 79 Sajesh 129 Sajad
30 SHYJU 80 Anil Vani 130 Jamsheed
31 Prasanth 81 Binu Babu 131 Arshand
32 Booby 82 Roshan 132 Shetty
33 Irfan 83 Idayath 133 Afsal
34 Jeswin 84 Tom 134 Amjad Amir
35 Shabnaz 85 Riyaz k 135 Pv varghese
36 Shinoj 86 Hakkim 136 Lutfi Rasheed
37 waris 87 Harris 137 Sadakka
38 zayed 88 Haneefa 138 Fahad
39 BASHEER 89 Nissam Thangal 139 Jay Prasanth
40 BIJU 90 Kevin 140 Jacky
41 DON 91 Farzeen 141 Ravi
42 FAZAL 92 Vikas 142 Mudassar
43 JERRY 93 prasad 143 Pranab
44 JUNAID 94 Ninan 144 Ajith
45 KASMI 95 Abilash 145 Vysak
46 NAUSHAD 96 Rajeev 146 Sunny
47 RAGHU 97 Das 147 Shihab
48 RAHMAN 98 Prasanth 148 Praveen
49 RUSSEL 99 Pradeep 149 Abraham
50 SANTOSH 100 Shabnas 150 Rohan